Home Amacımız

Amacımız

Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları doğrultusunda kendisine bağlı  derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak. Bu amaçla bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel
olmak üzere ; Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak , bölgesel , sektörsel ve ulusal alanlarda ekonomik , sosyal politikaların oluşturulmasını sağlamak. Ulusal ve uluslar arası ekonomik , sosyal , teknik ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak. Bölgesel ve çeşitli sektörlerde kalkınma vizyonları geliştirerek uluslar arası entegrasyon ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak , projeler geliştirmek. Bünyesindeki derneklerin konularını da göz önüne alarak iş dünyasında çözüm önerilerini kamuoyuna , ulusal ve uluslar arası yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak. Sivil toplumun kurumsallaşmasına ve özel girişimciliğin
yaygınlaştırılmasına çalışmak. Sanayici ve iş adamları ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek , çevre , insan sağlığı , ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üye dernek üyelerine yönelik çalışmalarda bulunmak , bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak. Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üreticilerinin konusunda bilinci arttırmak, bilgiyi paylaşmak, firmalara önderlik ve rehberlik etmek, potansiyel güç kazanarak yumurta üretiminde oluşabilecek tüm
tedarikçilere karşı ortak güç yaratmaktır. Bunu yaparken de sloganımıza uygun farklı işler yapıp fark yaratmayı kendimize amaç edindik. Bilinenleri tekrar tekrar gündeme getirerek değil, çözüm üreterek fayda sağlamayı hedefimiz olarak belirledik. Özellikle de, konulan hedefler çerçevesinde dernek kuruluşumuzun anlamı daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Serbest gezen tavuk yumurtası üreticilerinin gelişmesine katkı sağlamak, için daha etkin iş çözümleri geliştirmek, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması amacı ile
kurulmuştur.